Tak til alle 350 deltagere. Vi samler nu kræfter & inspiration til næste Re:new. Få info om datoer & early bird via nyhedsbrevet

Steen Hildebrandt får ordet

STEEN HILDEBRANDT

PROFESSOR, FORFATTER, 

FOREDRAGSHOLDER & FORNYER  

Taler og flerårig deltager på Re:new

Hvad er unikt ved Re:new?

Vi er vant til at gå til konferencer, hvor vi primært møder folk fra vores egen verden, sektor, eller fagdisciplin.

Det gør vi op med på Re:new - her handler det om noget helt andet, nemlig at løfte perspektivet og gå på tværs.

På Re:new skaber vi et bredspektret dybere autentisk møde mellem folk, der går forrest indenfor hver deres felt.

En rød tråd igennem Re:new konferencerne er autentisk lederskab og hvordan vi praktiserer det.

Hvad er Re:new?

En moderne 'fælled', hvor 'fornyere' på tværs af sektorer og discipliner udforsker og tager lederskab for fremtiden.

Re:new er skabt, fordi svaret på nutidens udfordringer må findes i en kobling af ydre opfindsomhed og indre balance.

På Re:new mødes flere hundrede ledere og fornyere indenfor hver deres område for at udforske, udveksle om og blive klogere på fremtiden og det lederskab, der er aktuelt i den tid vi lever i.

Vi vil gerne invitere dig med!

Hvad får Du på Re:new?

Gennem Re:new får du:

  • Adgang til et et overflødighedshorn af inspirerende fornyere
  • Idéer og veje til, hvordan du og I kan tænke og arbejde i fremtiden
  • Networking med hjertet
  • Værktøjer 
  • Kickstartet dit næste skridt eller projekt
  • En god dag med lang tids holdbarhed!

Hvorfor skal du til Re:new?

ANDERS HVID

CO-FOUNDER & CEO

DARE DISRUPT  

Taler og flerårig deltager på Re:new

Det større "Hvorfor"

Vi mener, at tillid er et altafgørende parameter for, at vi kan løse de udfordringer, vi står overfor i dag.

Vi bliver nødt til at samarbejde og samskabe på tværs af individer, organisationer, landegrænser, faggrænser, politiske overbevisninger, alder og klasseskel. Og det kræver tillid - tillid til os selv og til hinanden.

Tillid til, at vi kan lære noget vigtigt ved at gå sammen, – tillid til, at det kan lykkes os at skabe noget, der er bedre end det, vi kan skabe hver for sig.